* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1972

Số lượng: 2.184
1 070.333.1972 2.500.000 mobifone Sim năm sinh Mua sim
2 0971.95.1972 3.690.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0987.66.1972 4.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0961.19.1972 4.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0981.99.1972 4.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0867.77.1972 5.400.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0978.86.1972 4.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0867.89.1972 20.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0368.88.1972 5.400.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0971.35.1972 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0971.68.1972 4.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0971.66.1972 4.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0978.68.1972 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0971.98.1972 3.690.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0388.59.1972 1.200.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0377.01.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0332.28.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0368.16.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0865.29.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0985.02.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0862.87.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0867.18.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0866.72.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0348.86.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim